036-440 09 00

Integritetspolicy

Tandhälsan A6 Integritetspolicy


Vi följer GDPR = Dataskyddsförordningen

Från och med den 25 maj 2018 inträdde en ny lag i EU. GDPR heter lagen och kom att ersätta gamla PUL (personuppgiftslagen).

Patientdatalagen och dataskyddsförordningen är de två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet.

Tandhälsan A6 Jönköping AB (Org.nr: 559384-3732) med adress Batterigatan 11, 553 05 Jönköping är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter du lämnar via kontaktformuläret på hemsidan, mejlkontakt, telefonkontakt eller via boka online systemet. Vi värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt. De personuppgifter vi får in från dig krävs för att vi ska kunna behandla dig på bästa sätt.

Varje patient som får en behandling hos Tandhälsan A6 Jönköping kommer att journalföras, detta då vi enligt patientdatalagen är skyldiga att göra detta. Journalen innehåller personuppgifter. Inom kategorin personuppgifter täcks namn, personnummer, telefon, adress, mejl, medicinlista, datum du varit hos oss samt daganteckningar ” journalanteckningar som skrivits efter att du besökt oss “.

I journalen kan man även se vilka diagnoser som ställts, vilka behandlingar som planeras eller utförts och vem behandlaren har varit. En del av detta rapporteras till Försäkringskassan. Vi på Tandhälsan A6 Jönköping har rätt att spara dina personuppgifter i journalsystemet samt hälso- och sjukvårdsregistret även om du inte gett oss samtycke.

När du som patient önskar boka en tid kan detta göras på olika sätt där vi beroende på sätt kommer behöva samla in dina personuppgifter. Exempel på sätt är att du bokar tid hos oss via vår hemsida ” Boka online “, mejl eller telefonnummer. För oss är det nödvändigt att samla in dessa personuppgifter för att boka en tid i vårt journalsystem och tidbok. Kontaktuppgifterna sparas sedan i vårt journalsystem enligt bestämmelser i patientdatalagen.

Skickar du mail med ditt namn och telefonnummer hamnar denna info i en specifik mapp på företagets mejlkonto. När vi sedan försökt få kontakt med dig och bokat en tid raderas mejlet. I max 24 h sparas mejlet. För enkelhetens skull har vi valt att låta patienter inkludera sitt namn och telefonnummer när de fyller i kontaktformuläret eller när man vill ta del av ett erbjudande. På det sättet får vi inte tillgång till er mejladress. En receptionist och dataskyddsombudet är de enda som har tillgång till företagets mejlkonto. Detta då receptionen behöver bemannas och receptionisten svarar i mail när dataskyddsombudet inte kan.

Skulle ni maila oss och er mejladress blir synlig kommer även detta mail raderas så fort vi fått kontakt med er och hjälpt er med era frågor. Liknande gäller här som när man fyller i ett kontaktformulär.

Skulle du välja att boka en tid online har vi via Alma Soft integrerat en “boka online” flik på hemsidan. Den är kopplad till vårt journalsystem Alma TLS och följer GDPR som AlmaSoft har framtagit.

Hur länge sparas mina personguppgifter?

Personuppgifter i journalen (Alma) ska sparas i minst 10 år. I patientdatalagen finns regler om hur man ska förhålla sig till dessa. Vi på Tandhälsan A6 Jönköping följer dessa.

Vem har tillgång till mina personuppgifter?

Dina uppgifter lämnas inte ut till någon utomstående förutom när du lämnat samtycke till att de får lämnas ut. Enligt lagar och föreskrifter är vi skyldiga att lämna dina uppgifter till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet.

Andra som kan få tillgång till dina personuppgifter är tandtekniska laboratorier som levererar kronor och implantatbroar etc. och kreditföretag ” Fortus Finance ” när en patient önskar finansieringsalternativ.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

 • Bekräfta din identitet och verifiera dina personuppgifter så att vi kan utföra behandling på rätt patient.
 • Ta emot betalningar
 • Skicka kallelser på sms, mail, telefon samt följa upp behandlingen i efterhand via telefon.
 • För att förhindra bedrägeri.

Rättigheter för dig som patient?

 • När som helst kan du få ta del av dina personuppgifter som lagras hos oss. Vi lämnar en kopia till dig. Kopian kan innehålla alla dina journalanteckningar, vad som gjorts och av vilken behandlare. Dessutom kan du få veta som läst din journal samt i vilka register dina uppgifter är sparade.
 • Vill du radera något i din journal kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se.
 • Vill du ändra felaktiga personuppgifter går det också bra.
 • Klagomål som du har pga. hanteringen av dina personuppgifter kan du anmäla till Datainspektionen på www.datainspektionen.se.
 • Vill du att dina personuppgifter inte skickas vidare till någon annan behandlare ex, en specialisttandläkare, tandläkare eller läkare som inte kan ta del av dina journaler ansvarar du själv för att informera den nya vårdgivaren om dina journalanteckningar. Detta kan äventyra din vård. Du kan be dina journaluppgifter att spärras helt elektroniskt så de inte blir tillgängliga för andra vårdgivare.
 • Skulle en annan behandlande tandläkare eller vårdgivare behöva dina journaluppgifter kommer ett samtycke krävas från dig. Pappersjournaler kan inte spärras. Spärr av journaler kan endast göras elektroniskt.
 • Har du lämnat ditt samtycke till att lämna dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke.
 • Om dina personuppgifter inte behandlas på rätt sätt i enlighet med personuppgiftslagen kan du begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.


Hur går jag tillväga om jag vill använda mina rättigheter?

Har du några synpunkter eller klagomål på hur dina personuppgifter hanteras kan du antingen kontakta oss via våra kontaktuppgifter nedan eller kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se

Kontaktuppgifter:

Tandhälsan A6 Jönköping AB

Organisationsnummer: 559384-3732

Ansvarig: Mesout Güler

Adress: Batterigatan 11, 553 05 Jönköping

Telefon: 036-440 09 00

Epost: info@tandhalsana6.se

Dataskyddsombud är Mesout Güler. Via klinikens mail går det att kontakta honom.

Denna policy är senast uppdaterad 2022-10-28

Din tandläkare i Jönköping som ger dig tandvård med omsorg.


Tandhälsan A6 Jönköping AB Batterigatan 11 553 05 Jönköping


Öppettider

Måndag - Torsdag 08:00-17:00

Fredag 08:00-14:00

Lördag - Söndag Stängd

Semesterstängt

Vi vill informera våra kära patienter att Tandhälsan A6 Jönköping kommer att ha semesterstängt under veckorna 26, 27, 30 och 31. Vi har öppet som vanligt under veckorna 28 och 29.

Vi önskar er alla en härlig sommar!

Telefontider

Måndag - Torsdag 07:00-17:00

Fredag 07:00-14-00Ombokning och avbokning

Använd mina sidor eller kontakta oss via telefon. Återbud meddelas senast 24 timmar innan bokad tid. Uteblivet besök debiteras 500 kr.

Försäkringskassan

Vi är anslutna till försäkringskassan.


© Tandhälsan A6 Jönköping AB | Patientinformation | Integritetspolicy

Scroll to Top